Oferta
Usługi ziemne w zakresie:

- wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane
- wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje
- wykopy liniowe pod drogi, nasypy
- niwelacja i kształtowanie terenu
- profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp
- wykopy pod studnie, przykanaliki, wodociągi, kanalizację, szamba i oczka wodne
- wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła
- wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
- wykopy pod kanalizację telefoniczną, teletechniczną, energetyczna i ogrodzenia
- wykopy pod kable i przewody
- wykopy podpiwniczeń i fundamentów oraz załadunek ziemi i gruzu
- skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu
- pogłębianie rowów i wykopów
- prace wyburzeniowe i rozbiórkowe i inne prace ziemne

Oferujemy Państwu:

- transport żwiru, piachu, ziemi, pospółki, itp.
- transport drogowy, załadunek i rozładunek towarów samochodem z HDS*
- wywóz gruzu budowlanego

Istnieje możliwość załadunku i rozładunku materiałów sypkich (piach, ziemia, żwir) a także załadunek i rozładunek towarów na paletach, przy pomocy koparko-ładowarki JCB 4CX Super po zamontowaniu wideł do palet.

Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) to zainstalowany na samochodzie dźwig, który w ułatwi załadunek i rozładunek bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu.
Przy pomocy dźwigu możliwy jest załadunek i rozładunek transportowanych materiałów takich jak np.:

- materiały budowlane
- konstrukcje betonowe i stalowe
- płyty drogowe
- stal, blachy
- pręty zbrojeniowe
- drewno, więźby dachowe
- maszyny/ urządzenia
- windy, tokarki, agregaty prądotwórcze
- kontenery i pawilony handlowe
- prefabrykaty
- towary na paletach

W sprzedaży posiadamy:

- kręgi + pokrywy
- szamba betonowe szczelne
- oczyszczalnie przydomowe

JCB 4CXKAT 311 CULaweta MANWywrotka MAN HDS Copyright © www.uslugi-wojtel.pl

Wdrożenie strony
SOKOLKA INFO